Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и абонатна стнация в Органичен корпус на Университет „Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и абонатна стнация в Органичен корпус на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“"

Публикувано на 20.09.2019 г., 10:02

Документи

 Обява - Публикувано на 20.09.2019 г., 10:43
 Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 20.09.2019 г., 10:08
 Образци - Публикувано на 20.09.2019 г., 11:19
 Техническа спецификация - Публикувано на 20.09.2019 г., 11:20
 Ценово предложение - приложение 5 - Публикувано на 20.09.2019 г., 11:21
 Ценово предложение - Публикувано на 20.09.2019 г., 11:22
 Договор-проект - Публикувано на 20.09.2019 г., 11:22
 Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 03.10.2019 г., 14:05
 Протокол - Публикуван о на 15.10.2019 г., 13:12
 Договор - Публикувано на 31.10.2019 г., 12:24
 Техническо предложение - Публикувано на 02.06.2020 г., 13:39
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011