Доставка на офис оборудване и специализирано лабораторно оборудване

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на офис оборудване и специализирано лабораторно оборудване“

Публикувано на 21.10.2019 г., 14:14

Документи

Обява - Публикувано на 21.10.2019 г., 14:57
Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 21.10.2019 г., 15:00
Технически спецификации - Публикувано на 21.10.2019 г., 15:01
Образци - Публикувано на 21.10.2019 г., 17:01
Договор-проект - Публикувано на 21.10.2019 г., 15:05
Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 04.11.2019 г., 13:27
Протокол - Публикувано на 14.11.2019 г., 15:10
Договор - оп 1 - Публикувано на 26.11.2019 г., 15:51
Договор - оп 2 - Публикувано на 26.11.2019 г., 15:53
Договор - оп 3 - Публикувано на 26.11.2019 г., 15:53
Договор - оп 5 - Публикувано на 28.11.2019 г., 13:42
Договор - оп 7 - Публикувано на 28.11.2019 г., 13:43
Договор - оп 8 - Публикувано на 28.11.2019 г., 13:44
Договор - оп 4 - Публикувано на 28.11.2019 г., 14:06
Договор - оп 6 - Публикувано на 28.11.2019 г., 15:15