Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Публично състезание, с предмет: “Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 27.01.2020 г., 21:52
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2020-0001

Документи

 Решение - Публикувано на 27.01.2020 г., 21:57
 Обявление - Публикувано на 27.01.2020 г., 21:57
 Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 27.01.2020 г., 21:57
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011