Неорганични химични технологии

За специалността

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-химик

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2017

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2017

Реализация