Важни телефони


Канцелария

Ръководител звено/канцелария - Инж. Ваня Красимирова Георгиева-Пулева
(056) 716 407, 86 00 41; 0886 688 640

Деловодство

Дора Стаматова Лазарова
(056) 716 493; 0887 686 895; fax 880249

Учебно-информационен център

доц. д-р Тодор Паличев - директор УИЦ
тел.:  (056) 716 597; 0885 64 30 66
инж. В. Маевска - гл. експерт ОКС Бакалаври
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 715 780; 0885 66 80 55
инж. Д. Бъчварова - експерт ОКС Бакалаври
ФТН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 570; 0885 65 00 60
Д. Младенова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - икономически специалности и спец. Туризъм
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 833; 0886 62 41 62
Д. Лазарова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - педагогически специалности и спец. БФ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 578; 0885 64 56 64
Т. Станчева - експерт ОКС Бакалаври
ФОЗЗГ и ФПН, ФМ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 598 477; 0878 56 78 21
С. Карамихалева - гл. експерт ОКС Магистри
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 445; 0889 61 26 73
П. Бързева - експерт ОКС Магистри
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 787; 0889 69 20 66
Н. Крайчева - гл. експерт ОКС Проф. бакалавър
Техн. колеж
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 939; 0884 69 51 43
Ц. Иванова -експерт ОКС Проф. бакалавър
Медицински колеж
тел.:  (056) 716 708; 0885 68 01 06
Т. Черкезова - експерт ОКС Проф. бакалавър
Колеж по туризъм
тел.:  (056) 703 989; 0886 68 00 53
Анастасия Петрова
 тел.:  (056) 716 574; 0885 63 20 66

Търсене в телефонния указател на университета

Ректорат/Фактултети:
Катедри:
Длъжност:
Научно звание:
Име:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011