Кандидатстудентски изпити за спец. Медицина

Програми за конкурсни изпити

Програма за конкурсен изпит по химия за специалност „Медицина“ -2023 г.

Програма за конкурсен изпит по биология за специалност „Медицина“  - 2023 г.

Примерен тест за изпит по биология за специалност „Медицина“ - 2023 г.

Разпределение по зали

Кандидатстудентски изпити

за спец. Медицина

БИОЛОГИЯ
15.07.2023 г.
Изпитът по Биология започва в 9 часа. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви в определената зала най-късно до 8:30 часа.
ЗАЛА СГРАДА ВХОДЯЩИ НОМЕРА
Аула Корпус Медицински науки 10621 ÷ 50134
120 Корпус Медицински науки 50135 ÷ 105838
121 Корпус Медицински науки 105841 ÷ 106173
323 Корпус Медицински науки 106180 ÷ 106555
201 Органичен корпус 106736 ÷ 107449
219 Органичен корпус 107462 ÷ 108014
221 Органичен корпус 108084 ÷ 108788
201 Неорганичен корпус 108816 ÷ 109122
203 Неорганичен корпус 109124 ÷ 109536
207 Неорганичен корпус 109540 ÷ 109702
ХИМИЯ
16.07.2023 г.
Изпитът по Химия започва в 9:00 часа. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви в определената зала най-късно до 8:30 часа.
ЗАЛА СГРАДА ВХОДЯЩИ НОМЕРА
Аула Корпус Медицински науки 10621 ÷ 50134
120 Корпус Медицински науки 50135 ÷ 105838
121 Корпус Медицински науки 105841 ÷ 106173
323 Корпус Медицински науки 106180 ÷ 106555
201 Органичен корпус 106736 ÷ 107449
219 Органичен корпус 107462 ÷ 108014
221 Органичен корпус 108084 ÷ 108788
201 Неорганичен корпус 108816 ÷ 109122
203 Неорганичен корпус 109124 ÷ 109536
207 Неорганичен корпус 109540 ÷ 109702