Кандидатстудентски изпити за спец. Помощник-фармацевт, Рехабилитатор

Разпределение по зали

Кандидатстудентски изпит

за спец.  Помощник-фармацевт, Рехабилитатор

01.07.2023 г.

БИОЛОГИЯ
Изпитът по Биология започва в 9 часа. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви в определената зала най-късно до 8:30 ч.
ЗАЛА СГРАДА ВХОДЯЩИ НОМЕРА
Аула Корпус Медицински науки 5003 ÷ 5052
120 Корпус Медицински науки 5053 ÷ 5101
121 Корпус Медицински науки 5102 ÷ 5139
323 Корпус Медицински науки 5141 ÷ 108653