ГРАФИК за провеждане на кандидатстудентски изпити за прием на студенти в специалност „Медицина”, Факултет по медицина за учебната 2023/2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Прием на документи за специалност „Медицина” (документи се приемат в салона на Учебно-информационен център, сектор Магистри, или онлайн: www.st.uniburgas.bg) В салона на УИЦ:
13.03. – 30.03.2023 г.
Онлайн прием на документи:
13.03.- 30.03.2023 г.
Конкурсен изпит по: 02.04. 2023 г.
Биология   09:00 ч.
Химия   12:15 ч.
Резултати от конкурсни изпити до 01.06.2023 г.

Кандидатстващите за придобиване на степен "магистър" по специалност Медицина полагат задължително писмени изпити по биология и химия на предварителната и/или редовната кандидатсутдентска изпитна сесия. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити по биология и/или химия имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити през м.юли. Кандидат-студентите, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали всички необходими документи в срок от 19.06. до 13.07.2023 г., губят право да участват в класиране.

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Прием на документи за специалност „Медицина”. Документите се приемат:
- в корпус „Медицински науки“, в салона на Учебно-информационен център (УИЦ) – сектор Магистри, или
-  онлайн: www.st.uniburgas.bg
В салона на УИЦ:
19.06. – 13.07.2023 г.
Онлайн прием на документи:
05.06. – 11.07.2023
Конкурсен изпит по:
Биология / за специалност „Медицина”/
Химия / за специалност „Медицина”/
15.07.2023 г. 
16.07.2023 г. 
Резултати от конкурсни изпити до 23.07.2023 г.
Справки от писмените работи по обявен график
Първо класиране 24.07.2023 г. (след 16 ч.)
Записване на приетите студенти 25 – 27.07.2023 г.
Второ класиране 31.07.2023 г. (след 16 ч.)
Записване на приетите студенти 01.08 – 02.08.2023 г.
Трето класиране 03.08.2023 г. (след 16 ч.)
Записване на приетите кандидат-студенти 04.08.2023 г.
Подаване на заявление за обучение срещу заплащане 02 – 04.08.2023 г. (Може и на 15-16.07.2023 г.)
Класиране за платено обучение 07.08.2023 г. (след 16 ч.)
Записване на приетите кандидат-студенти 08 – 11.08.2023 г.

Кандидатстудентските документи се подават в Учебно-информационен център на Университета - сектор „Магистри”, или онлайн на адрес www.st.uniburgas.bg
Адрес: Бургас, бул. „Проф. Я. Якимов“, №1, Корпус „Медицински науки”, ет.1, Аула, 
Работно време на комисията по прием на документи: всеки работен ден от 8:00 до 16:30 ч. 
На 08.07.2023 /събота / от 9:00 до 14:00 ч.
Телефони за информация: 0886/615966; 0889/612673; 0889/692066; 0878/567821; 0885/680106;