Кандидатстудентски изпити за спец. Помощник-фармацевт, Рехабилитатор

Разпределение по зали

Кандидатстудентски изпит

за спец.  Помощник-фармацевт, Рехабилитатор

БИОЛОГИЯ
Изпитът по Биология започва в 9 часа. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви в определената зала най-късно до 8:30 ч.
ЗАЛА СГРАДА ВХОДЯЩИ НОМЕРА
÷
÷
÷
÷