Такси специалност Медицина

За кандидатстване и изпити

 1. Такси за пробни изпити(не може да се ползват в балообразуването):
  • Биология – 70 лв.
  • Химия – 70 лв.
 2. Такса за предварителни изпит:
  • Билогия - 70 лв.
  • Химия - 70 лв.
 3. Такси за редовни изпити:
  • Биология – ... лв.
  • Химия – ... лв.
 4. Такса за класиране и обработка на документи – .... лв.

  За обучение