Такси за ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

За кандидатстване и изпити

  1. Такса за предварителен изпит по Биология за специалности от Медицински колеж - 40 лв.
  2. Такса за редовен изпит по Биология за специалности от Медицински колеж ... лв.
    • Такса за класиране и обработка на документи – ... лв.

      За обучение