ГРАФИК за прием на студенти в степен „Магистър” след завършено висше образование, Факултет по технически науки, Факултет по обществени науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи за учебната 2024/2025 г.

Прием на кандидатстудентски документи, класиране и записване

Прием на кандидатстудентски документи:
1. За ОКС „магистър” след завършена степен „професионален бакалавър по....

02.09. – 19.09.2024 г.
2. За ОКС „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър” 02.09. – 19.09.2024 г.
3. За спец. Управление на здравните грижи - след ОКС Бакалавър
02.09. – 12.09.2024 г.
Писмен изпит за обучение за спец. Управление на здравните грижи 14.09.2024 г.
Устен изпит за обучение за спец. Управление на здравните грижи  17.09.2024 г.
  • Проверка на говорните и комуникативните възможности (за специалност Предучилищна и начална училищна педагогика)
Всеки работен ден през периода на подаване на документи
Обявяване на резултатите от изпитите за спец. Управление на здравните грижи - писмен и устен 18.09.2024 г.
Класиране за всички специалности до 20.09. 2024 г. (след 16 часа)
Записване на новоприетите студенти 24.09.- 30.09.2024 г.

Кандидатстудентските документи се подават в Учебно-информационен отдел на Университета - сектор „Магистри”

Адрес: Бургас, бул. „Проф. Я. Якимов“, №1, Корпус „Медицински науки”, ет.1, стая 106.

Работно време на комисиите по прием на документи: в периода на прием на документи  - всеки работен ден от 8:00 до 16:30 ч.
На 7 септември /събота/ и 14 септември /събота/ от 9.00 до 14.00 ч.

 Телефони за информация: 088 961 2673; 088 969 2066; 087 856 7821; 088 568 0106