Ресурси

Печат

Учебно-информационен център

проф. дпн М. Терзиева - директор УИЦ
тел.:  (056) 716 597; 0885 64 30 66
инж. В. Маевска - гл. експерт ОКС Бакалаври
тел.:  (056) 715 780; 0885 66 80 55
инж. Д. Бъчварова - експерт ОКС Бакалаври
ФТН
тел.:  (056) 716 570; 0885 65 00 60
Д. Младенова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - икономически специалности и спец. Туризъм
тел.:  (056) 716 833; 0886 62 41 62
Д. Лазарова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - педагогически специалности и спец. БФ
тел.:  (056) 716 578; 0885 64 56 64
Г. Василева - експерт ОКС Бакалаври
ФОЗЗГ и ФПН
тел.:  (056) 598 477; 0878 56 78 21
С. Карамихалева - гл. експерт ОКС Магистри
тел.:  (056) 716 445; 0889 61 26 73
П. Бързева - експерт ОКС Магистри
тел.:  (056) 716 787; 0889 69 20 66
Н. Крайчева - гл. експерт ОКС Проф. бакалавър
Техн. колеж
тел.:  (056) 716 939; 0884 69 51 43
Ц. Иванова -експерт ОКС Проф. бакалавър
Медицински колеж
тел.:  (056) 716 708; 0885 68 01 06
Т. Черкезова - експерт ОКС Проф. бакалавър
Колеж по туризъм
тел.:  (056) 703 989; 0886 68 00 53
Анастасия Петрова
 тел.:  (056) 716 574; 0885 63 20 66
Ръководител - Златина Крумова
 тел.:  (056) 716 717; 0885 61 40 07
 тел.:  (056) 716 544; 0887 61 11 06

Централна научноизследователска лаборатория - ЦНИЛ
Ръководител - Доц. д-р Д. Тодорова
 тел.:  (056) 716 513; 0886 651 865

Електронно-изчислителен център - ЕИЦ

Ръководител - В. Грънчаров
 тел.: (056) 717 402; 0886 698 088
Програмисти
 
тел.:  (056) 716 653; 0886 60 34 15
         (056) 704 101; 0888 68 27 88

 

056 / 716 939; 0884 69 51 43