На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Синдикален съвет

Печат

 

Председател: доц. д-р Магдалена Дюлгерова - ФТН
Секретар: гл. ас. д-р Полина Милушева - ФТН
Членове: проф. д-р Иван Димитров - ФОН
доц. д-р Добромир Йорданов - ФОН
доц. д-р Христина Михалева - ФОН
 
доц. д-р Златка Димитрова - ФОН
 
доц. д-р Александър Димитров - ФОН
 
гл. ас. д-р Краси Панайотова - ФТН
 
гл. ас. д-р Стоян Транев - ФОН
 
ас. Милен Димов - ФПН
 
ст. преп. Моника Обрейкова - ФОЗЗГ
 
Янка Дачева - УИЦ
 
Илиана Ишмериева - КЦ
 
Ирена Начева - ФПН
Касиер-счетоводител: Нина Иванова
Консултант към СС - Здравни грижи доц. д-р Галина Терзиева - ФОЗЗГ
Контакти:

sindikat.von.btu@abv

СО-1, стая 315, вътр. тел.: 416

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011