Държавни изпити

уч. 2016/2017  г.

Спец. Индустриален мениджмънт - ОКС Бакалавър 

Дата - 14.07.2017 г. - зала 201 ОК - 8 ч.
Програма за комплексен държавен изпит по спец. ИМ - ОКС Бакалавър

Спец. Стопанско управление - ОКС Бакалавър

Дата - 11.07.2017 г. - зала 237 ФОН - 9 ч.

Спец. Маркетинг - ОКС Бакалавър

Дата - 11.07.2017 г. - зала 201 - 8 ч.

Спец. Туризъм - ОКС Бакалавър

Дата - 11.07.2017 г. - зала 316 ФОН - 8 ч.

График за държавни изпити ОКС Бакалавър: ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП

 ОКС Магистър
Държавен изпит и Дипломна защита

спец.  „Бизнес администрация”, „Финансов мениджмънт на предприятието”, „Международен бизнес”, „Корпоративен мениджмънт”
дипломна защита -

Специалност "Туризъм" 

Дата -

Специалност "Администрация и управление в публичния сектор"

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011