Редовно обучение

Печат
Учебна 2017/2018 г.
 
Спец. Индустриален мениджмънт - широк профил
І курс
зимен семестър
Спец. Индустриален мениджмънт - Компютърни системи и технологии в индустрията
І курс
зимен семестър
 ІI курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. Индустриален мениджмънт - Инженерен дизайн
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър 
Спец. Органични химични технологии
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. Химично инженерство
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
  Спец. ОХТ - Технология на нефта и газа
І курс
зимен семестър
 ІI курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
летен семестър
 Спец. НХТ - Техн. на силикатите 
І курс
  зимен семестър
І курс
летен семестър
 Спец. НХТ - Техн. на силикатите 1
І курс
  зимен семестър
ІI курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. КСТ - широк профил
І курс
  зимен семестър
IІ курс
  зимен семестър
І курс
  летен семестър
ІI курс
летен семестър
Спец. КСТ - Софтуерни технологии
І курс
  зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. ЕООС
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. ЕООС - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. НХТ - Техн. на водата
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. НХТ - Техн. на водата - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. Биотехнологии - Анализ и контрол на храните
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. Химия - Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. Електроника
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. Химия - Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. Българска филология - Език, литература, образование
І курс
зимен семестър
ІІ курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил
І курс
зимен семестър
ІI курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ
І курс
първи семестър
І курс
летен семестър
Спец. ПНУП - Информационни технологии в образованието 1 – 4 клас
І курс
зимен семестър
ІI курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Спец. Tранспортна техника и технологии
І курс
зимен семестър
ІI курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011