Редовно обучение

Печат

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - уч. 2021/2022 г.

Възможни са корекции
Колеж по туризъм
І курс ІІ курс ІІІ курс
Разпределение на групите от I курс, Редовно обучение, спец. "ОУХР", Летен семестър 2022 г. по дисц. „Практика в ресторант“
Разпределение на групите от II курс, Редовно обучение, спец. "ОУХР", Летен семестър 2022 г. по дисц. „Практика в хотел“
Технически колеж
І курс ІІ курс ІІІ курс
 Медицински колеж