Учебно-информационен център

Печат

понеделник, сряда, петък
09:00-13:00ч.
вторник, четвъртък
12:00-16:00ч.
Учебно-информационен център

проф. дпн М. Терзиева - директор УИЦ
тел.:  (056) 716 597; 0885 64 30 66
инж. В. Маевска - гл. експерт ОКС Бакалаври
тел.:  (056) 715 780; 0885 66 80 55
инж. Д. Бъчварова - експерт ОКС Бакалаври
ФТН
тел.:  (056) 716 570; 0885 65 00 60
Д. Младенова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - икономически специалности и спец. Туризъм
тел.:  (056) 716 833; 0886 62 41 62
Д. Лазарова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - педагогически специалности и спец. БФ
тел.:  (056) 716 578; 0885 64 56 64
Г. Василева - експерт ОКС Бакалаври
ФОЗЗГ и ФПН
тел.:  (056) 598 477; 0878 56 78 21
С. Карамихалева - гл. експерт ОКС Магистри
тел.:  (056) 716 445; 0889 61 26 73
П. Бързева - експерт ОКС Магистри
тел.:  (056) 716 787; 0889 69 20 66
Н. Крайчева - гл. експерт ОКС Проф. бакалавър
Техн. колеж
тел.:  (056) 716 939; 0884 69 51 43
Ц. Иванова -експерт ОКС Проф. бакалавър
Медицински колеж
тел.:  (056) 716 708; 0885 68 01 06
Т. Черкезова - експерт ОКС Проф. бакалавър
Колеж по туризъм
тел.:  (056) 703 989; 0886 68 00 53
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011