Учебно-информационен център

Печат


Работно време със студенти и граждани

понеделник, сряда, петък
09:00-13:00ч.
вторник, четвъртък
12:00-16:00ч.
Учебно-информационен център

доц. д-р Т. Паличев - директор УИЦ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 597; 0885 64 30 66
Н. Крайчевя - гл. експерт ОКС Бакалаври
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 939; 0884 69 51 43
Д. Бъчварова - експерт ОКС Бакалаври
ФТН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 570; 0885 65 00 60
Д. Младенова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - икономически специалности и спец. Туризъм
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 833; 0886 62 41 62
Д. Лазарова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - педагогически специалности и спец. БФ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 578; 0885 64 56 64
С. Дикова - експерт ОКС Бакалаври
ФОЗЗГ и ФПН, ФМ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 598 477; 0878 56 78 21
С. Карамихалева - гл. експерт ОКС Магистри
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 445; 0889 61 26 73
инж. П. Бързева - експерт ОКС Магистри
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 787; 0889 69 20 66
инж. В. Маевска - гл. експерт ОКС Проф. бакалавър
Техн. колеж
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 715 780; 0885 66 80 55
А. Петрова - експерт ОКС Проф. бакалавър
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Медицински колеж
тел.:  (056) 716 708; 0885 68 01 06
Г. Василева - експерт ОКС Проф. бакалавър
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Колеж по туризъм
тел.:  (056) 703 989; 0886 68 00 53