Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Задочно обучение

Печат

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2018/2019 Г.
Орг.ХТ, ТММ, НХТ, ХИ, БТ
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс
ЕООС
 ІІ курс III курс
Електроника
І курс II курс ІІІ курс  ІV курс  V курс
 Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници
І курс  IІI курс
 КСТ
І курс II курс  ІІІ курс ІV курс
 Софтуерно инженерство
І курс  ІI курс  ІІI курс
Техника и технологии в транспорта
І курс ІІ курс
ПНУП
І курс ІІ курс  ІІІ курс ІV курс 
Социална педагогика
I курс  ІІ курс ІIІ курс  ІV курс 
Туризъм
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Стопанско управление
І курс  ІІ курс ІІІ курс  ІV курс 
Маркетинг
І курс ІІ курс  ІІІ курс  IV курс
Индустриален мениджмънт
І курс ІІ курс  ІІІ курс  IV курс

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011