Справки за писмените работи от изпита по Химия на кандидатите за специалност "Медицина" можете да направите във вторник/04.08.2020г, от 10-12 ч. Медицински факултет, стая 106.


Резултатите от първо класиране за специалност "Медицина" ще бъдат обявени на 03.08.2020 г.


Задочно обучение

Печат

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2019/2020 Г.
Орг.ХТ, ТММ, НХТ, ХИ, БТ
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс
ЕООС
 ІІ курс III курс IV курс
Електроника
І курс II курс ІІІ курс  ІV курс
 Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници
ІV курс
 КСТ
І курс II курс  ІІІ курс ІV курс
 Софтуерно инженерство
І курс  ІI курс  ІІI курс IV курс
Техника и технологии в транспорта
І курс ІІ курс III курс
ПНУП
І курс ІІ курс  ІІІ курс ІV курс 
Социална педагогика
I курс  ІІ курс ІIІ курс  ІV курс 
Туризъм
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Стопанско управление
І курс  ІІ курс ІІІ курс  ІV курс 
Маркетинг
І курс ІІ курс ІІІ курс  IV курс
Индустриален мениджмънт
І курс ІІ курс  ІІІ курс IV курс

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011