Задочно обучение

Печат
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР уч. 2019/2020 г.
Възможни са корекции
Колеж по туризъм
IV курс
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
І курс
Електротехника
Транспортна техника и технологии
 
Машиностроене и уредостроене
 
Автомобилна електроника
II курс
III курс
 
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
II курс
III курс
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011