Основни звена

Основно звено  Състав
Факултет по технически науки

Актуализиране на Комисията по качество към ФТН и Технически колеж

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФТН

Факултет по обществени науки

Актуализиране на Комисията по качество към ФОН

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФОН

Факултет по природни  науки

Актуализиране на Комисията по качество към ФПН

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФПН

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Актуализиране на Комисията по качество към ФОЗЗГ

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФОЗЗГ

Медицински факултет

Актуализиране на Комисията по качество към МФ

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към МФ

Колеж по туризъм

Актуализиране на Комисията по качество към КТ

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към КТ

Медицински колеж

Актуализиране на Комисията по качество към МК

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към МК