Основни звена

Основно звено  Състав
МАНДАТ 2023/2027 г.
Факултет по технически науки

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФТН

Факултет по природни науки

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФПН

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФОЗЗГ

Медицински факултет

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към МФ

Факултет по обществени науки

Сформиране на комисия по качеството към ФОН
Сформиране на Атестационна комисия към ФОН

Колеж по туризъм

Сформиране на комисия по качеството към КТ
Сформиране на Атестационна комисия към КТ

Медицински колеж

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към МК

МАНДАТ 2019/2023 г.
Факултет по технически науки

Актуализиране на Комисията по качество към ФТН и Технически колеж

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФТН

Факултет по обществени науки

Актуализиране на Комисията по качество към ФОН

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФОН

Факултет по природни  науки

Актуализиране на Комисията по качество към ФПН

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФПН

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Актуализиране на Комисията по качество към ФОЗЗГ

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към ФОЗЗГ

Медицински факултет

Актуализиране на Комисията по качество към МФ

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към МФ

Колеж по туризъм

Актуализиране на Комисията по качество към КТ

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към КТ

Медицински колеж

Актуализиране на Комисията по качество към МК

Сформиране на Комисия по качество и Атестационна комисия към МК