Директор

доц. д-р Тодор Паличев 

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

тел: (056) 716 597; 0885 64 30 66

Работно време

понеделник, сряда, петък вторник, четвъртък 
09:00 - 13:00 ч. 12:00 - 16:00 ч.

Учебно-информационен отдел

ОКС МАГИСТЪР

експерт Ина Маджарова

Факултет по технически науки
Факултет по обществени науки, спец. Туризъм

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 445;
0889 612 673

експерт Галина Димчева

Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 787;
0889 692 066

и. д. гл. експерт Силвия Дикова
Медицински факултет
Факултет по обществено здраве  здравни грижи
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 598 477;
0878 567 821

експерт Ваня Тонева
Медицински факултет
Чуждестранни студенти
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОКС БАКАЛАВЪР

 гл. експерт инж. Венета Маевска
ФТН, ФОН, ФПН, ФОЗЗГ
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 715 780;
0885 668 055

 експерт Донка Бъчварова
Факултет по технически науки: спец. КСТ, СИ, Електроника, Медицинска електроника, ТТТ, Инж. материали, ТММ, БТ, ХБТ
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 570;
0885 650 060

 експерт Силвия Дикова
Факултет по природни науки
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 598 477;
0878 567 821

 експерт Диана Лазарова
Факултет по обществени науки: спец. ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 578;
0885 645 664

 експерт Даниела Пенова
Факултет по обществени науки: спец. СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 578;
0886 624 162

експерт Галина Василева
Факултет по обществени науки: спец. БФ, БЕИ, ИФ
Факултет по технически науки: спец. ХТ, ТНГ, ТВ, Техн. на стъклото, керамиката и строителните свързващи материали, ХИ, ХТ и психология на кризисните ситуации, Зелена химия
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 703 989;
0886 680 053

експерт Александра Петрова
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 708;
0885 680 106

ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

гл. експерт инж. Венета Маевска
Медицински колеж
Технически колеж
Колеж по туризъм
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 715 780;
0885 668 055

експерт Александра Петрова
Медицински колеж
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 708;
0885 680 106

експерт Ваня Христова
Технически колеж
Колеж по туризъм

(056) 716 939;
0884 695 143

ОНС ДОКТОР

Златина Вънчева
 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 705 293;
0886 664 213

Легенда
КСТ - Компютърни системи и технологии; СИ - Софтуерно инженерство; ТТТ - Техника и технологии в транспорта; ТММ - Технология на материалите и материалознание; БТ - Биотехнологии; ХБТ - Хранителни биотехнологии; ПУПЧЕ - Предучилищна педагогика и чужд език; НУПЧЕ - Начална училищна педагогика и чужд език; ПНУП - Предучилищна и начална училищна педагогика; СП - Социална педагогика; СУ - Стопанско управление, ИМ - Индустриален мениджмънт; БФ - Българска филология; БЕИ - Български език и история; ИФ - История и философия; ХТ - Химични технологии; ТНГ - Технология на нефта и газа; ТВ - Технология на водата; ХИ - Химично инженерство;