Директор

доц. д-р Тодор Паличев 

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

тел: (056) 716 597; 0885 64 30 66

Работно време

понеделник, сряда, петък вторник, четвъртък 
09:00 - 13:00 ч. 12:00 - 16:00 ч.

Учебно-информационен отдел

ОКС МАГИСТЪР

гл. експерт Даниела Младенова

Факултет по технически науки
Факултет по обществени науки, спец. Туризъм

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 445;
0889 612 673

експерт Галина Димчева

Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 787;
0889 692 066

експерт Силвия Дикова
Медицински факултет
Факултет по обществено здраве  здравни грижи
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 598 477;
0878 567 821

експерт Ваня Тонева
Медицински факултет
Чуждестранни студенти
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0885 661 556

ОКС БАКАЛАВЪР

 гл. експерт инж. Венета Маевска
ФТН, ФОН, ФПН, ФОЗЗГ
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 715 780;
0885 668 055

 експерт Донка Бъчварова
Факултет по технически науки: спец. КСТ, СИ, Електроника, Медицинска електроника, ТТТ, Инж. материали, ТММ, БТ, ХБТ
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 570;
0885 650 060

 експерт Силвия Дикова
Факултет по природни науки
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 598 477;
0878 567 821

 експерт Диана Лазарова
Факултет по обществени науки: спец. ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 578;
0885 645 664

 експерт Даниела Пенова
Факултет по обществени науки: спец. СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 833;
0886 624 162

експерт Галина Василева
Факултет по обществени науки: спец. БФ, БЕИ, ИФ
Факултет по технически науки: спец. ХТ, ТНГ, ТВ, Техн. на стъклото, керамиката и строителните свързващи материали, ХИ, ХТ и психология на кризисните ситуации, Зелена химия
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 703 989;
0886 680 053

експерт Александра Петрова
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 708;
0885 680 106

ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

гл. експерт инж. Венета Маевска
Медицински колеж
Технически колеж
Колеж по туризъм
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 715 780;
0885 668 055

експерт Александра Петрова
Медицински колеж
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 708;
0885 680 106

експерт Ваня Христова
Технически колеж
Колеж по туризъм
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 716 939;
0884 695 143

ОНС ДОКТОР

Златина Вънчева
 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(056) 705 293;
0886 664 213

Легенда
КСТ - Компютърни системи и технологии; СИ - Софтуерно инженерство; ТТТ - Техника и технологии в транспорта; ТММ - Технология на материалите и материалознание; БТ - Биотехнологии; ХБТ - Хранителни биотехнологии; ПУПЧЕ - Предучилищна педагогика и чужд език; НУПЧЕ - Начална училищна педагогика и чужд език; ПНУП - Предучилищна и начална училищна педагогика; СП - Социална педагогика; СУ - Стопанско управление, ИМ - Индустриален мениджмънт; БФ - Българска филология; БЕИ - Български език и история; ИФ - История и философия; ХТ - Химични технологии; ТНГ - Технология на нефта и газа; ТВ - Технология на водата; ХИ - Химично инженерство;