Протоколи

Дата Протоколи
24.04.2023 г. Протокол № 13 от онлайн обучение на Университетската комисия по качество и членовете на съответните комисии за външни одити по основни звена
11.04.2023 г. Протокол № 12 от он-лайн заседание на Университетската комисия по качество
24.11.2022 г. Протокол № 11 от съвместно заседание на Центъра по качество и Университетска комисия по качество
03.10.2022 г. Протокол № 10 от съвместно заседание на Центъра по качество и Университетска комисия по качество
21.09.2022 г. Протокол № 9 присъствено заседание на Университетската комисия по качество
29.04.2022 г.

Протокол № 8 от онлайн обучение на Университетската комисия по качество и членовете на съответните комисии за външни одити по основни звена

12.04.2022 г. Протокол № 7 от присъствено заседание на Университетската комисия по качество
12.11.2021 г.

Протокол № 6 - онлайн обучение за провеждане на външни одити

26.10.2021 г. Протокол № 5 от онлайн заседание на Университетската комисия по качество
19.10.2021 г.

Протокол № 4 от онлайн заседание на Университетската комисия по качество

15.10.2021 г. Протокол № 3 от онлайн заседание на Университетската комисия по качество за обсъждане състава на на комисиите за външни одити
29.09.2021 г.

Протокол № 2 от онлайн заседание на Университетската комисия по качество 

28.06.2021 г. Протокол № 1 от онлайн заседание на Университетската комисия по качество