Контакти

Ръководство

Ректор:

проф. д-р Христо Бозов, дм

0886 688 640

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-ректор по учебната работа:

проф. д-р Севдалина Турманова

0885 643 044

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-ректор по научноизследователската дейност:

доц. д-р Светлана Желева

0884 697 088

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-ректор по качество на обучение, акредитация и кадри:

проф. д-р Ирена Марковска-Минова

0886 657 088

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по технически науки

Декан:

доц. д-р Йовка Николова

0887 689 268

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по обществени науки

Декан:

доц. д-р Тинка Иванова

0889 638 008

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по природни науки

Декан:

доц. д-р Жечка Михайлова

0889 614 347

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Декан:

проф. д-р Валентин Василев, дм

-

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Медицински факултет

Декан:

проф. д-р Христо Бозов, дм

-

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Колеж по туризъм

Директор:

проф. д-р Братой Копринаров

0885 630 098

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Медицински колеж

Директор:

доц. д-р Антоанета Грозева

0885 680 803

-

Технически колеж

Директор:

доц. д-р Димитър Русев

0889 606 489

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Директор:

доц д-р Красимира Димитрова

0885 608 817

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Канцелария

Ръководител звено/канцелария:

инж. Росица Станкова-Димитрова

(056) 716 407, 86 00 41; 0886 688 640

Деловодство

Виолета Кънева

(056) 716 493; 0887 686 895; 216

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

880249

208 КМН

Учебно-информационен център

Директор УИЦ:

доц. д-р Тодор Паличев

(056) 716 597; 0885 64 30 66

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОКС Магистър:

Главен експерт Даниела Младенова

Факултет по технически науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, спец. Медицина, спец. Туризъм

(056) 716 445; 0889 61 26 73

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт инж. Петя Бързева

Факултет по природни науки и Факултет по обществени науки

(056) 716 787; 0889 69 20 66

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Силвия Дикова

Медицински факултет, спец. Медицина

(056) 598 477; 0878 56 78 21

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОКС Бакалавър:

Главен експерт:

Надя Крайчева

(056) 716 939; 0884 69 51 43

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Донка Бъчварова

Факултет по технически науки: за спец. КСТ, СИ, Електроника, Медицинска електроника, ТТТ, Инж. материали, ТММ, БТ и ХБТ

(056) 716 570; 0885 65 00 60

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Даниела Пенова

Факултет по обществени науки: спец. СУ, Маркетинг, ИМ, Туризъм

(056) 716 833; 0886 62 41 62

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Диана Лазарова

Факултет по обществени науки: спец. ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП

(056) 716 578; 0885 64 56 64

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Силвия Дикова

Факултет по природни науки

(056) 598 477; 0878 56 78 21

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Галина Василева

Факултет по обществени науки: спец. БФ, БЕИ, ИФ
Факултет по технически науки: спец. ХТ, ТНГ, ТВ, Техн. на стъклото, керамиката и строителните свързващи материали, ХИ, ХТ и психология на кризисните ситуации, Зелени технологии

(056) 703 989; 0886 680 053

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Александра Петрова

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

(056) 716 708; 0885 680 106

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОКС Професионален бакалавър:

Главен експерт инж. Венета Маевска

Колеж по туризъм

(056) 715 780; 0885 66 80 55

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Александра Петрова

Медицински колеж

(056) 716 708; 0885 68 01 06

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт Галина Василева

Технически колеж

(056) 703 989; 0886 68 00 53

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Международно сътрудничество, следдипломна квалификация и докторанти

Следдипломна квалификация:

Анастасия Петрова

(056) 716 574; 0885 63 20 66

Международно сътрудничество и докторанти:

Златина Вънчева

(056) 705 293; 0886 664 213

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Студентски общежития

Инспектор студентски битови въпроси:

Тонка Тончева

(056) 716 483; 0885 648 885

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител блок 1:

Зоя Янчева

(056) 716 449; 0889 607 148

Управител блок 2:

Мария Нейковалиева

(056) 716 740; 0887 606 983

Управител блок 3:

Мария Ангелова

(056) 716 632; 0884 693 786

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кариерен център

056/ 716 896; 0885 638 088

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управление и кординация на човешки ресурси

ръководител УКЧР:

Васил Караманов

(056) 715 725; 231

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

214 СО1

експерт УКЧР

Яна Димова

0889 699 918; 210

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

214 СО1

Инспектор УКЧР:

Гергана Домусчиева

0887 677 437; 209

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

213 СО1

Университетски Компютърен и Комуникационен Център

ръководител:

Ваньо Грънчаров

0886 698 088; 280

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

16 КЦ

експерт

инж. Илиана Ишмериева

0886 603 415; 380

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1 КЦ

системен администратор:

Недко Неделчев

0888 682 788; 282

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4 КЦ

експерт хардуер и софтуер:

инж. Николай Бойчев

0882 538 669; 283

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14 КЦ

експерт хардуер и софтуер:

инж. Димо Димов

0887 089 846; 283

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

13 КЦ

експерт софтуер:

Владимир Иванов

0884 027 700; 280

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

16 КЦ

Финансово счетоводен отдел към контакти

гл. счетоводител:

Живка Жечева

0887 678 978; 056 716 706; 444

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

212 СО1

зам. гл. счетоводител

Милена Петрова

0886 672 867; 056 716 593; 298

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

216 СО1

счетоводител/ секторен

Светослав Тенев

0886 693 003; 056 716 867; 268

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

215 СО1

счетоводител/ оперативен

Румяна Пеева

0885 611 184; 056 716 504; 219

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

217 СО1

счетоводител/ оперативен

Павлина Костадинова

0888 640 858; 056 703 012; 358

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

211 СО1

счетоводител/ оперативен

Ани Минкова

0888 640 858; 056 703 012; 207

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

211 СО1

счетоводител/ оперативен

Даниела Илчева

0886 636 345; 056 716 413; 215

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

210 СО1

касиер

Янка Танева

0887 699 954; 056 716 711; 208

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

202 СО1

счетоводител/ оперативен

Антоанета Николова-Янчева

0888 686 458; 056 702 779; 358

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

203 СО1

счетоводител/ оперативен

Вероника Вълчева

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

204 СО1

Адреси

Ректорат, Факултет технически науки, Факултет Природни науки, Медициснки факултет, Технически колеж и Общежития

бул. Проф. Яким Якимов 1, гр. Бургас 8010

<


Факултет обществени науки

ж.к. Петко Р. Славейков бл, гр. Бургас 8000


Медицински колеж

бул. „Стефан Стамболов“ 69, 8001 ж.к. Братя Миладинови, Бургас


Колеж по туризъм

Парк "Езеро",хр. Бургас 8001