ПНУП - Интегрирано обучение на деца със СОП

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър-педагог

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2017

Реализация