В Деня на своя юбилей, 6 октомври, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проведе тържествен Академичен съвет с обновен състав и ново ректорско ръководство. Получилите доверието на целия колектив  хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, служители и студенти ще вземат най-важните решения, касаещи всички сфери от дейността на висшето учебно заведение за следващите четири години.

На тържественото заседание ректорът на Университета, проф. Христо Бозов, избран за четиригодишен мандат през м. юни т.г.    обяви и новия състав на ректорското ръководство: за зам. ректор по учебната дейност бе избрана проф. Севдалина Турманова, която е и председател на бургаския общински съвет. Досегашните си постове запазват и още двама зам. ректори: проф. Ирена Марковска – по качество на обучението, акредитация и кадри и доц. Светлана Желева – по научноизследователската дейност.

Целият академичен колектив на Университета желае попътен вятър и вещо водачество на своя нов Академичен съвет и на ректорското си ръководство.