е-каталог

СТРУКТУРА И МИСИЯ

Университетската библиотека представлява библиотечно-информационен комплекс (БИК), включващ: Централна библиотека и три филиални библиотеки – към ФОН, Колеж по туризъм и Медицински колеж. В библиотеките се съхраняват документални източници: книги, монографии, справочни и енциклопедични издания, учебници и помощна литература, годишници и известия, подвързани периодични издания, текущи периодични издания, патенти, стандарти, дискети и компакт - дискове и др., обособени във фондове и представени със съответни каталози.

БИК предоставя библиотечни материали в широк спектър от области: на обществените, икономическите, хуманитарните и техническите науки, литература по изкуствата и др. Библиотеката при университета е втората по големина в Бургаски регион и е активно ползвана от ученици, студенти и граждани.

В читалните са оборудвани 150 работни места за потребители.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • Библиотечно-информационният комплекс при Университет "Проф.д-р Асен Златаров", гр. Бургас набавя, опазва и предоставя библиотечни материали, които отразяват многостранността и развитието на човешкото общество;
 • Предоставя безплатен и свободен достъп до книги, списания, информация и идеи;
 • Предлага подкрепа на обучението и културното развитие на отделни лица и групи от хора.

УСЛУГИ

 • Ползване на библиотечни документи в читалните на БИК
 • Заемане на библиотечни документи за дома
 • Достъп до Online бази данни
 • Справочно-библиографско и информационно обслужване
 • Междубиблиотечно заемане
 • Достъп до Интернет
 • Online търсене

ФОНДОВЕ, КАТАЛОЗИ И КАРТОТЕКИ

Фондовете на библиотеката възлизат над 256 000 библиотечни единици, от които

 • 184 000 тома книги
 • 33 000 подвързани периодични издания
 • 37 000 патенти и стандарти
 • 2 000 други библиотечни материали.

Не малка част от тези книги, периодични издания и патенти (около 1 000 броя) са на CD или DVD носители на информация и са обособени в отделен фонд с цел по-специалното им съхраняване.

Книжовното богатство е обособено в :

 • основен фонд от книги
 • учебников фонд
 • справочен фонд - справочници, енциклопедии и речници
 • подръчен фонд – книги, моногрофии и учебници
 • подвързани периодични издания
 • продължаващи издания - годишници, научни трудове, сборници и други

Всички фондове от книги са подредени систематично-азбучно за самостоятелен подбор на литература от потребителите на библиотеката.

 • патентен фонд, подреден по изискванията на МПК (Международна патентна класификация) по клас, група и подгрупа и по държава.
 • фонд стандарти - наши и чужди стандарти, подредени по година и номер.

В библиотеката е внедрен библиотечен софтуерен продукт с модули за автоматизация на библиотечно-информационната дейност в Университета. Новопостъпилата литература получава баркод, даващ възможност за съвременно обслужване чрез сканиране на кода с бар-код четец при ползване на книгата.

В системата работят:

 • модул за каталогизация на книгите с изградена база с над 33 600 записа на книги;
 • модул за регистрация на периодичните издания с изградена база данни от заглавията на всички подвързани периодични издания от основаването на библиотеката до сега с 1400 записа;
 • модул за патенти и стандарти с над 3100 записа;
 • модул некнижни носители – 600 записа;
 • модул с 3000 регистрирани потребители и раздадената литература за дома.

Всички модули са свързани в локална мрежа, обединяваща четирите библиотеки в структурата на Университета. Студентите и докторантите от Университета имат възможност да работят в собствените ни електронни каталози, в каталозите на други библиотеки и в Интернет от 9 автоматизирани работни места в читалните на Централна библиотека, едно – в Медицински колеж и от 5 компютъра с Интернет връзка в читалните към Факултета по обществени науки и към Колежа по туризъм.

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Информационно - библиографското обслужване на студенти и преподаватели се извършва чрез няколко бази данни:

I. Директория за списанията на свободен достъп – OPEN ACCESS JOURNALS - http://www.doaj.org/
1.SCOPUS - www.scopus.com
2. SCIENCE DIRECT - www.sciencedirect.com
3. ISI WEB OF KNOWLEDGE - www.isiknowledge.com
4. EMBASE - www.embase.com
5. Реферативен журнал Организация и управление - на хартиен носител
6. Реферативен журнал Химия - на хартиен носител и на CD
7. Chemical abstracts - на хартиен носител
8. Current contents - на CD
Библиотеката има стабилни и трайни контакти за взаимен обмен на издания с над 50 други библиотеки и научни институции в България и 10 в чужбина, включително с най-големите библиотеки в света: The Library of congress във Вашингтон, Российская Государственная библиотека в Москва, The British Library in London, Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek в Хановер и др.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

през семестъра -  понеделник - петък - 9,00 - 16,00 часа
по време на сесия - понеделник - петък - 9,00 - 16,00 часа

Адрес: гр. Бургас 8010 Бул. ”Я. Якимов” 1 Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”, блок 3

Централна библиотека:
Директор инж. Цветанка Иванова
Вътрешен тел.: 401
тел.: (056) 716 712; 0885 614 007
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Отдел обработка:
инж. Цветанка Иванова
Вътрешен тел.: 217
тел.(056) 716 536;0886 646 423
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Заемна служба - СО-3, партер
инж. Веселина Радолова
Вътрешен тел.: 218
тел. (056) 716 544; 0887 611 106
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Библиотека към ФОН: 
Мариета Матева
Вътрешен тел.: 516
тел. (056) 703 272; 0885 668 070
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Библиотека  към  Колеж по туризъм: 
Надя Георгиева
Вътрешен тел.: 574
тел.(056) 716 501; 0886 699 140

Кое е първото нещо, което да направя при посещение в библиотеката?

При влизане в библиотеката всеки студент първо представя читателска карта, издадена от която и да е от четирите библиотеки на БИК. Тази карта Ви дава възможност да ползвате читалните и компютрите на библиотеките в рамките на БИК и да заемате книги за дома от библиотеката, в която е издадена картата.

Как да се регистрирам като потребител на БИК?

Регистрацията става в Заемна служба на всяка от четирите библиотеки и важи за една учебна година.

 • студентите представят студентска книжка, снимка и саморъчно попълнен картон и бележка за платена такса за издаване на читателска карта. Таксата за издаване на читателската карта е 6 лв и се плаща в касата на Университета, или в която и да е банка;
 • докторантите – личен документ и заповед за зачисляване в докторантура и бележка за платена такса за издаване на читателска карта;
 • всички останали читатели - служебна карта от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”;
 • за външни ползватели - личен документ и бележка за платена такса за ползване на услугите на БИК в рамките на деня;

Мога ли да търся книги в каталога на библиотеката от домашния си компютър?

Адрес: ТУК

Как да намеря търсената книга?

Потърсете сигнатурата й в електронните или книжните каталози. Можете да потърсите помощ и от дежурния библиотекар. Ако исканата книга е от подръчен фонд може да се ползва само на място, или да се преснима срещу оставяне на студентска книжка, за времето, в което книгата е в студента. Читателите имат право да изнасят библиотечни материали за ксерокс най - много до два часа.

Колко дълго мога да задържа книгите?

Максималният срок за ползване на учебниците е 6 месеца. Ако читателя иска да задържи заетия библиотечен материал и след този срок, то той се задължава да го презапише отново, след удостоверяване със студентска книжка, че има невзети изпити.

Какво да направя ако загубя или повредя книга?

В този случай Вие се задължавате:

 • Да я замените с ксерокопие или с друго издание на загубеното заглавие.
 • Да я замените с равностойно по съдържание и цена издание по преценка на Библиотеката.

Може ли да заемам за дома периодични издания?

Не, не може. Периодичните издания се ползват само в читалня.

Мога ли да ползвам услугите на библиотеката, ако не съм преподавател или студент в Университет „Проф. д-р Асен Златров”?

Да, можете срещу такса от 6 лв., предварително платена в която и да е банка или в касата на Университета.

Мога ли да ползвам моя преносим компютър на територията на БИК?

Читателите могат да ползват лични преносими компютри в залите на БИК. На територията на библиотеката и в общежитията има безжичен интернет.

Какви са стандартите за библиографско цитиране?

Стандартите, които установяват основните правила за библиографско описание на книгите, на периодичните издания и др. са:

 • БДС 15419:82 Библиографско описание на книгите
 • БДС 15687:1983 Библиографско описание на периодичните издания

Можете да получите необходимата помощ в отдел „Научна информация” в Централна библиотека.