Комисията по етика на Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-Бургас работи от м.септември 2010 година. Тя е избрана от Академичния съвет и е назначена със Заповед на Ректора на Университета. Състав на Комисия по етика, представители на основните звена на университета и един представител на административния персонал. Председател на комисията е доц. д-р Любка Атанасова - представител на Факултета по технически науки. Със своята дейност, Комисията по етика, трябва да допринася за осъществяване на основните цели, принципи, ценности и правила за поведение на работещите в университета, формулирани в Етичен кодекс.
Предмет на дейността на Комисията по етика са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на изпълнение на служебните задължения на членовете на колектива на университета, които са в противоречие с общоприетите. Писмени сигнали и жалби за нарушаване на тези норми и правила може да подава всеки член или колективно звено от състава на университета. Те са с адресат "Комисия по етика" и се входират в деловодството на университета. Анонимни сигнали не се разглеждат. Комисията по етика работи и провежда своите заседания в съответствие с приети Правила за дейността й.
Всеки постъпил сигнал или жалба се разглежда. Комисията се произнася с решение в едномесечен срок
. За всяко свое решение се информира писмено Ректора, а при необходимост прави и предложения за търсене на административна или дисциплинарна отговорност. Решенията на комисията имат препоръчителен характер. За всеки отделен случай те се обявяват публично по подходящ начин.

За допълнителна информация e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.