Организационният комитет има честта и удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната научна  конференция Образование, наука, икономика и технологии”, организирана от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

22 - 23 юни 2023 г.

Повече информация може да получите на сайта на конференцията www.conference-burgas.com