УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - БУРГАС, БЪЛГАРИЯ   И
НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО БИОРЕСУРСИ И ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ НА УКРАЙНА - КИЕВ, УКРАЙНА
организират:
Международна научно-практическа конференция на тема „Украйна, България, ЕС: съвременни тенденции в развитието на науката, технологиите и иновациите”

04 юли 2023 г.
гр. Бургас