Студентката първокурсничка от специалност „Българска филология” във Факултета по обществени науки при   Университет „Проф. д-р А. Златаров”-Бургас Александра Джермова успя да се класира в челната тройка на наградените в престижна Национална студентска олимпиада.

В края на миналата седмица  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“  Третата национална студентска олимпиада по езикова култура събра студенти от всички университети в страната, в които има филологически специалности.  Участниците трябваше да покажат не само нивото на своята грамотност, но и да решават интересни задачи и сложни езикови казуси.

Олимпиадата се провежда в два кръга – устен и писмен, като писменият кръг е с елиминиращ характер. Допуснатите до втория кръг бяха изправени пред предизвикателството да правят анализ на казуси, включително от журналистическата практика, да коментират актуални проблеми на езиковата култура, да участват в блицинтервю и да събеседват с членовете на журито.

Студентите първокурсници от специалност „Българска филология” Тодор Стоянов, Александра Джермова, Селин  Топчиева и Владислав Бонев под ръководството на своята преподавателка доц. Галина Петрова от Катедра „Български език и литература” представиха Университета на състезанието. Престижното бронзово отличие в индивидуалното състезание на Олимпиадата бе присъдено на  Александра Джермова, което доказва не само личните й качества, но и сериозната подготовка, която получават студентите в хуманитарните специалности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.