На  12 май 2023 г. във Факултета по обществени науки се проведе Научен колоквиум за докторантите, обучавани във ФОН. Присъстваха членовете на колоквиума, определени със заповед на ректора – доц. д-р Тинка Иванова,  проф. д-р Румяна Папанчева, проф. д-р Иван Димитров и доц. д-р Добромир Йорданов, както и доц. д-р Надежда Калоянова и доц. д-р Красимира Димитрова - научни ръководители на докторанти.

В Научния колоквиум  участваха: Кристина Панчева, Дияна Андонова, Антония Бъчварова, Димона Янева и Биляна Димитрова - докторанти от П Н 1.2 Педагогика, докторска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“, както и докторантите от П Н 3.7 Администрация и управление, докторска програма „Организация и управление на производството (индустрията)“ – Русен Гигов, Надежда Нончева, Теодора Тодорова, Екатерина Стаматова, Йоана Крумова и Олга Вихристюк. Всеки от докторантите  накратко запозна присъстващите с научната си програма, степента на изпълнението ѝ и направи презентация за проблематиката, по която работи. Представени бяха научни статии, които докторантите бяха избрали от публикациите си, с оглед да покажат напредъка в изследователската си дейност. При проведената дискусия докторантите получиха съвети и насоки как по-успешно да продължат работата си по дисертацията си.