Драги колеги,

За Европейския ден на морето, Черноморският институт организира представяне на моята книга "Солодобивът в Анхиало/Поморие от 1878 до 1951 година", Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2022.

Време и място на събитието: 20 май 2023 г., 17 часа, кафето на Колежа по туризъм.

Заповядайте на представянето!

Милчо Скумов