На 17 май във Факултет по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе педагогически семинар „Успешни образователни практики. Видяно и споделено“, организиран от катедра „Педагогика и методика на обучението“.

В рамките на семинара бяха споделени и представени образователни практики, наблюдавани в чужбина, в рамките на реализирани посещения на училища и университети, проектна дейност по Еразъм и др. Модератор на пленарната сесия беше проф. д-р Румяна Папанчева, която представи полезни практики от визита по научен  проект във Великобритания The Weald, Surrey, UK. Снежана Няголова – директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ представи избрани акценти от посещение в училища в Аликанте, Испания. Биляна Димитрова – директор на ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ и учители от същото училище запознаха присъстващите с опита, натрупан в рамките на обучения във Финландия и Ирландия.

Проф. д-р Христо Бозов представи възможности за привличане на студенти от Йордания и Мароко и сподели интересни факти от визитите, в тези държави. Проф. Маргарита Терзиева представи интересни и полезни педагогически практики от визити по Еразъм в Молдова и Словакия от позицията на гост преподавател. Студентка по Еразъм в Словакия сподели впечатления от първа ръка.

Преди пленарната сесия екип на ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ реализира тренинг сесия със студенти – бъдещи детски и начални учители, в която представи модел на екипна работа.

Гости на събитието бяха Петя Петрова – началник на РУО -  Бургас, проф. д-р Магдалена Миткова – ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, доц. д-р Тинка Иванова – декан на Факултет по Обществени науки, гр. Бургас и директори и учители от почти всички училища от Община Бургас.

Споделените практики поставиха много въпроси за възможностите за интегриране на чуждия опит с традициите на националното образование. Присъстващите се обединиха около разбирането, че обучението в българското училище трябва да постави ученикът в активна позиция, за да може да се реализира ефективен учебен процес. Трябва да се разбие традиционната класна стая с преподаване на знание и да се прилагат нови методи и форми на работа. Колкото повече опит бъде споделен, толкова по-богат ще бъде избора на съвременния учител от методи и форми на работата. Стремим се към повече свобода в образованието, но тази свобода означава и огромна отговорност към децата, учениците и обществото.

Събитието се организира със съдействието на Студентски съвет към Факултет по Обществени науки. Студентите участваха активно, както в тренинг сесията, така и по време на пленарната сесия в зала.