Университет "Проф. д-р Асен Златаров" беше отличен на тържествена церемония в Конгресния център лично от кмета Димитър Николов. Традиционните награди са за успешно реализирани международни, национални и общински проекти в сферата на бургаското образование по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" получи приз за "AMS - STEM - COMP - Адаптивна, метрична система за оценка на STEM компетентности в общообразавотелната подготовка в средното училище (1.-12. клас)". Наградата беше получена от проф. д-р Румяна Папанчева. В тържествената церемония все участие и ректорът на висшето училище проф. д-р Магдалена Миткова.

„Вие сте хората, ангажирани с образованието на нашите деца. Затова решихме да поканим екипите, които подготвят проектите в нашите детски градини, училища и университети. На вас дължим подобряване на материалната база, нови иновативни практики в образованието, СТЕМ програми. Затова искаме да ви почетем с награди, защото е важно да се дават примери за прогреса, а прогреса го правите вие. Тази година имаме успешни партньорства между училища, детски градини и университети. Благодаря на директорите за това! Бъдете новатори, първенци и успешни ръководители. Бургас има нужда от вас!“, сподели в началото на церемонията кметът на Бургас Димитър Николов.