УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“– ГР. БУРГАС

Медицински факултет

Катедра „Физиология, патофизиология, химия и биохимия“

Ви кани на

ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР ПО БИОХИМИЯ

26-ти и 27-ми май от 09:30 до 16:30 ч
Аула на Медицински факултет в гр. Бургас

Покана за участие
Програма