„Стратегия на училището за дигитална трансформация“ е мотото на семинара, който ще събере в Университет „Проф. Асен Златаров“ директори, ръководители в училища и учители, които биха желали да подобрят знанията и уменията си по темата.

Работната среща ще се състои на 12 юни в бургаското висше училище. Педагозите ще имат възможност да дискутират дигиталните предизвикателства с доц. Елисавета Гурова и ас. Албена Антонова от СУ „Свети Климент Охридски“ и с Николай Гуров от Нов български университет.

Ще бъдат представени и възможностите между наука и образование засегнати в проекти като УНИТе и К-ТРИО и стратегическото лидерство да дигитална трансформация в проекта DigiLEAD.

Проектът УНИТе е резултат от стремежа на много учени, работещи в университетите в страната да се постигне една обща организационна структура, която да бъде от помощ при реализацията на нови идеи, проекти, изследвания и тяхното разпространение. Партньори в УНИТе са пет български университета.

Проектът “Изследователи в триъгълника на знанието” (K-TRIO) се стреми основно да приближи учените и тяхната работа до широката общественост и по този начин да се увеличи осведомеността на хората за научните дейности и постижения, както и ефектът им върху ежедневния живот. Това от своя страна трябва да привлече и мотивира повече млади таланти към стремеж за научна кариера. По-конкретно в дългосрочен план се цели насърчаване на интереса на младите към т. нар. STEM & Art (или добавянето на изкуство към СТЕМ образованието.

Семинарът ще се проведе в зала 223 на Медицинския корпус в университета. Регистрацията за участниците започва в 9.00 ч. Участието не е обвързано с такси.