Награждаване на победителите в студентския конкурс за есе на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

На 26.05.2023 г. от 12.00 ч. във ФОН се проведе награждаването на студентите, класирани в майската сесия на конкурса за академично есе на университет „Проф. д-р А. Златаров“ на тема „Изпитанията на словото днес“:

  • Първо място - Станка Радева, Социална педагогика, 3 курс;    
  • Второ място - Десислава Николова, Българска филология, 2 курс;
  • Трето място - Ширин Маринова, Медицина, 1 курс.

 Грамотите и наградите бяха връчени от члена на журито гл. ас. д-р Илиана Иванова (тютор на специалност „Българска филология“) в присъствието на декана на ФОН доц. д-р Тинка Иванова и главния тютор на ФОН доц. д-р Пепа Вълчева.