Факултетът по обществени науки (ФОН) към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ отвори врати за децата на студентите и докторантите. Спонтанно възникналата на една от тюторските срещи идея, бе реализирана от Красимира Миланова, тютор на студентите от специалност "Стопанско управление". Събитието беше подкрепено от главния тютор на ФОН - доц. д-р Пенка Вълчева, доц. Албена Янакиева- тютор на специалност „Индустриален мениджмънт“ и  гл. ас. д-р Гергана Аврамова,  чиито научни интереси са в областта на арт терапията. Към инициативата се присъединиха и студенти от други специалности на факултета.

Различните занимания в детската работилничка  предизвикаха голям интерес сред най-малките. Детски смях, усмивки и много положителна енергия изпълниха двора и Пинакотеката на ФОН.  

Във Факултета по обществени науки се обучават студенти в седем професионални направления: Педагогика, Педагогика на обучението по различни специалности, Филология, Администрация и управление, Икономика, Туризъм и Общо инженерство.

Извънаудиторните дейности, които се предлагат на студентите във факултета допълват академичното им образование и ги развиват като личности.