Съюзът на химиците в България обявява шестия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Хр. Баларев“ за 2023 г. „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“.