Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обяви допълнителен прием на документи за кандидатстване и записване в специалности, в които има незаети места за учебната 2023/2024 година.

Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия:

  • да притежават диплома за средно образование;
  • да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или математика, химия, биология, физика, география, история, философия, чужд език (английски, френски, немски, руски).

или

  • да са положили конкурсен изпит по биология за прием в специалностите във Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж в Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас или в друго легитимно висше училище през настоящата 2023 година;

Кандидатстудентските документи за прием в специалностите на Факултет по обществени науки, Факултет по природни науки, Факултет по технически науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Технически колеж, Колеж по Туризъм и Медицински колеж се подават в Учебно-информационен център (Бургас, бул. „Проф. Якимов“, №1, студентско общежитие, бл. №1, партер). Работно време на комисиите по прием на документите – от 9.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 ч.

Срок за приемане на документите и записване на приетите – до 1 септември (за задочна форма на обучение) и до 8 септември (за редовна форма на обучение).

Свободните места може да видите в линка:

https://btu.bg/index.php/bg/priem-2023/novini-priem-m-bg/1502-dop-lnitelen-priem-2023-2025