В девет специалности, от допълнителният прием, на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бъдещите студенти няма да заплащат семестриални такси. Те се поемат изцяло от държавата, след постановление на Министерски съвет.

От т.нар. защитени специалности все още има по няколко незаети бройки, ето кои са те:

История и философия
Български език и история
Екология и опазване на околната среда
Технология на материалите и мениджмънт
Химични технологии и психология на кризисните ситуации
Технология на нефта и газа
Технология на водата
Химично инженерство
Химия (с допълнителна квалификация „учител по химия“)

Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия:

  • да притежават диплома за средно образование;
  • да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или математика, химия, биология, физика, география, история, философия, чужд език (английски, френски, немски, руски).

или

  • да са положили конкурсен изпит по биология за прием в специалностите във Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж в Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас или в друго легитимно висше училище през настоящата 2023 година;

Кандидатстудентските документи за прием в специалностите на Факултет по обществени науки, Факултет по природни науки, Факултет по технически науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Технически колеж, Колеж по Туризъм и Медицински колеж се подават в Учебно-информационен център (Бургас, бул. „Проф. Якимов“, №1, студентско общежитие, бл. №1, партер). Работно време на комисиите по прием на документите – от 9.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 ч.

Срок за приемане на документите и записване на приетите – до 1 септември (за задочна форма на обучение) и до 8 септември (за редовна форма на обучение).

Свободните места може да видите в линка:
https://btu.bg/index.php/bg/priem-2023/novini-priem-m-bg/1502-dop-lnitelen-priem-2023-2025