СЪОБЩЕНИЕ

 

 НА 19.09.2023г. ОТ 13 ЧАСА В ЗАЛА „ АУЛА“ , КОРПУС „МЕДИЦИНСКИ НАУКИ“ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС,
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА „ЕДИН АКАДЕМИЧЕН ЧАС“ С КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ.

 ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ