Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас проведе информативно обучение на учителите в групи за целодневна организация на учебния ден в 1., 2., 3. и 4. клас през учебната 2023/2024 година в изпълнение на Общинска програма „Летен рефреш“.

Програмата цели да актуализира знанията на учениците от начален етап след летния ваканционен период. Да подготви учениците за успешно начало на новата учебна година, да осигури надеждна база, върху която учителите да могат да надграждат знания и компетентности.

По инициатива на Община Бургас, РУО-Бургас и Департамент КПРПС към висшето училище е изготвено и осигурено Следваканционно портфолио за всеки ученик, който постъпва в 1., 2., 3. и 4. клас. В него са включени работни листове по учебните предмети български език и литература, математика, родинознание (Човекът и природа и Човекът и общество – преди 4 клас) с най-важните и базови знания и компетентности, които учениците трябва да знаят за успешен преход към следващия клас. Предложен е и по 1 лист по изобразително изкуство или технологии и предприемачество.

Участниците бяха поздравени лично от зам.-министъра на образованието и науката Наталия Митева, кметът на Община Бургас Димитър Николов и неговия заместник Йорданка Ананиева, както началника на РУО-Бургас Петя Петрова. Гости на събитието бяха директорът на дирекция „Образование и демографски въпроси“ към Община Бургас Веселина Таралова и Слава Гиздова-Петкова, която е старши експерт по Български език и литература.

Домакин на събитието беше Центъра за съвременно изкуство и библиотека в морския град.