При голям интерес протича кампанията за магистърски програми в Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“. И тази година висшето училище предлага разнообразни възможности в различни направления.

Срокът за кандидатстване се удължава до 21.09. 2023 г. включително. Класирането на приетите студенти ще бъде обявено на 25.09.2023 г. след 16.00 часа. Записването на новоприетите студенти в ОКС „Магистър“ ще бъде от 26.09. до 29.09.2023 г. включително.

Запознайте се с всички атрактивни специалности:

 Анализ и контрол на храните - тесен и широк профил                         

Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - тесен и широк профил                         

БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище – тесен и широк профил

БФ - Езикът и литературата - културологични проекции                   

Екология и екологичен мениджмънт - тесен и широк профил                        

Екология и опазване на околната среда – тесен и широк профил                  

Електроника - тесен и широк профил                       

Електротехника - широк профил                     

Здравен мениджмънт - тесен и широк профил                  

Здравен туризъм - тесен и широк профил                          

Изкуствен интелект и виртуална реалност                       

ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил                        

ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки                       

ИМ - Управление на органични индустриални производства - тесен и широк профил     

Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии             

Информатика и ИТ в химията и химичното образование - тесен и широк профил

История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - тесен и широк профил                      

Кинезитерапия - тесен профил                        

Компютърни системи и технологии – широк профил                  

Маркетинг - Корпоративен маркетинг – тесен и широк профил                   

Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - тесен и широк профил                    

Медицинска химия - тесен и широк профил                                 

Медицински представител - 3 семестъра                           

Медицински представител - 4 семестъра                           

Органични химични технологии - 3 семестъра                   

Органични химични технологии - 4 семестъра                   

ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ                        

ПНУП - Интегрирано обучение на деца със СОП маг                  

ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас                           

ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ                  

ПНУП след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН1.2 Педагогика                  

Предучилищна и начална училищна педагогика                  

Софтуерни технологии                          

Софтуерно инженерство - Софтуерни технологии                    

Социална педагогика - Интегрирано обучение на деца със СОП                    

Социална педагогика - Социално-педагогическо консултиране                      

СУ - Администрация и управление в публичния сектор - 2 семестъра  

СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил

СУ - Управление и развитие на човешките ресурси – тесен и широк  профил

СУ - Управление на международния бизнес – тесен  и широк профил  

СУ - Финансов мениджмънт на предприятието – тесен и широк профил

Техника и технологии в транспорта - 2 семестъра                     

Техника и технологии в транспорта - 4 семестъра                     

Технология на водата – тесен и широк профил                           

Технология на материалите и материалознание – тесен и широк профил

Технология на неорганичните вещества - тесен и широк профил                  

Технология на нефта и газа - 2 семестъра                          

Технология на нефта и газа - 3 семестъра                          

Технология на нефта и газа - 4 семестъра                          

Технология на силикатите - тесен и широк профил                    

Туризъм - Международен туризъм                  

Туризъм - Мениджмънт на туристическа дестинация                        

Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Бакалавър                     

Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Проф. бакалавър                    

Химични технологии и психология на кризисните ситуации – тесен  и широк профил    

Химично инженерство - тесен и широк профил                          

Химия на бъдещето                       

Храни, хранене, диететика – тесен и широк профил

Повече информация за всяка една специалност може да откриете в линка по-долу:         

https://btu.bg/index.php/bg/obucenie-m-bg/studenti-m-bg/mag-obuch-bg/spec-mag-obuch-bg