Аулата на корпус „Медицински науки“ на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се оказа малка за всички желаещи студенти да се срещнат с кмета на Община Бургас Димитър Николов.

С неговото посещения ректорът проф. д-р Христо Бозов постави началото на инициативата „Един академичен час“, където младите хора ще имат възможност да чуят и разговарят с обществени фигури от региона и цяла България.

Димитър Николов представи всички младежки дейности на местната администрация пред студенти и докторанти от всички факултети на висшето училище. Градоначалникът е един от моторите за създаването на нови факултети, специалности и учебна база, за което ректорът му благодари лично.

Възпитаниците на държавния университет научиха от първо лице възможностите и плановете на Община Бургас за развитие на висшето образование в града.

 Обсъдиха се в детайли актуалните възможности за общежития и жилища, стипендии, както и критериите на създадения вече Общински фонд „Наука“, който подпомага популяризирането на българските научни изследвания и участието на млади учени в обучения, форуми и майсторски класове.

Интересни възможности ще създаде и Регионалния студентски съвет. Кметът Николов призова младите хора активно да предлагат идеи и решения през локалните Студентски съвети, за да могат добрите предложения да бъдат реализирани.

За да чуят презентацията на Димитър Николов в Аулата присъстваха зам.-ректорите на университета и преподаватели.

Част от събитието бяха председателят на Общински съвет – Бургас проф. д-р Севдалина Турманова и зам.-кмета на Община Бургас Йорданка Ананиева.

https://youtu.be/OWvcSnGPHEM