Проф. д-р Христо Бозов – ректор на Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и проф. д-р Мариана Мурджева – ректор на Медицински университет – Пловдив подписаха  Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.

Участници в срещата от страна на МУ-Пловдив бяха още трима зам.-ректори:  проф. д-р Ани Белчева, проф. д-р Благой Маринов и проф. д-р Иван Иванов.
Събитието се състоя в Пловдив, където проф. Мурджева запозна присъстващите със зараждането на идеята и с общото между двата университета, което е добра основа за планиране на съвместни дейности от взаимен интерес. И двата университета обучават студенти по медицина, медицински сестри и акушерки и предлагат обучение на парамедици.

С подписването на Меморандума двете висши училища се договориха да реализират съвместни дейности в следните основни направления: подобряване на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност, провеждане на теоретични и практически форми на подготовка и развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност, провеждане на курсове и следдипломно обучение, както и обмен на кадри.

Сътрудничество ще се осъществи и между Музеите в двете висши училища, както и между Библиотечно-информационните им центрове.

Планира се създаването на възможности за ефективно използване на опита, ресурсите, механизмите, процедурите и капацитета на двете институции.

Гаранция за успешното сътрудничество е желанието на ръководствата да осигурят добри възможности за академично развитие на преподавателите, както и да разширят и осъвременят обучението на студентите си.