Загриженият „класен“ или любимата „госпожа“ на сина ви и дъщеря ви...    Хиляди такива учители са започнали професионалния си път в катедрата по „Педагогика и методика на обучението“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.

От 60 години елитни висши преподаватели подготвят там търпеливо и методично бъдещите детски и начални учители на България –  първите педагози, с които се срещат нашите деца. Сричат и броят с тях, движат заедно молива или мишката на компютъра. Специалистите от катедра „Педагогика и методика на обучението“ са едни от малкото, които подготвят редките и толкова търсени днес социални педагози – учителите, които подпомагат деца в риск, деца със зависимости, лишени от семейна грижа или с други социални дефицити.

Успешната реализация на над 15 хиляди завършили студенти и признанието от водещи учебни заведения и институции в България и чужбина, са част от поводите за гордост в навечерието на две годишнини: един век педагогическо образование в Бургас и 60 години от основаването на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Академичният състав внедрява най-модерните европейски и световни методи и средства за обучение. Например проф. Румяна Папанчева въведе сред най-малките ученици в Бургас уникални мини роботи, които им помагат да чертаят и да се ориентират в уличното движение. Преподавалите постоянно обменят опит, пътуват в чужбина и реализират съвместни проекти с известни висши учебни заведения в Европа и света.

Университетът е домакин на престижни образователни форуми с изявени специалисти от различни държави.

Придобитите знания и иновативни международни практики преподавателите предават не само на студентите, но и на работещите вече учители чрез обучения в различни части на България. Помагат им да се адаптират към непрестанно променящите се изисквания на съвременното образование и да осигурят по-качествено обучение на децата.

Успехите и дългия път през годините катедрата по „Педагогика и методика на обучението“ чества с няколко събития на 30 октомври 2023 г. В актовата зала на Факултет по обществени науки в 16 часа ще започне тържествена церемония за отбелязване на един век педагогическо образование в Бургас. От 17 часа се открива новата музейна експозиция „История на педагогическото образование в Бургас през 20 век“. Тя е разположена в Пинакотеката на Факултета по обществени науки, където могат да се видят и ценни картини от известни български  художници. Експозицията ще бъде постоянна и достъпна както за студентите, така и за гражданите. От 17 и 30 часа на същото място започва празничен коктейл.

Академичното ръководство на университета провежда събитието под мотото „Дух, традиции и бъдеще“ тъй като събира няколко поколения изявени учени и общественици, настоящи и бивши преподаватели, възпитаници, представители на базови институции и партньорски организации, съмишленици и приятели.