Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Медицински факултет
Катедра Физиология, патофизиология, химия и биохимия
Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“


ПОКАНА


Относно: Представяне на публична лекция

Уважаеми колеги и съграждани,

Бихме искали да Ви поканим на публична лекция на тема: „Биохимични основи на пристрастяването към канабис и свързаните негативни последствия за здравето“, която ще бъде представена от Марио Христов, който е студент в трети курс от специалност Медицина в Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас. Студентският научен семинар се организира от катедра Физиология, патофизиология, химия и биохимия към същия факултет, с подкрепата и участието на Студентски съвет. По време на лекцията ще бъдат разгледани накратко класификацията на канабиноидите и техните рецептори, както и биохимичните промени, настъпващи в мозъка, белите дробове, сърдечно-съдовата, ендокринната и имунната системи при системна употреба на марихуана. След лекцията ще се проведе отворена дискусия върху здравословните и социалните последици от честата употреба на марихуана, но и регионалните проблеми в нашия град от гледище на младите хора. Лекцията ще бъде представена в АУЛА на Медицински факултет на 31.10.2023 г. (вторник) от 17 ч.
Линк за достъп в електронна среда: https://jitsi.uniburgas.bg/student_seminar_31102023.
Надяваме се, че ще се присъедините към нас и ще вземете участие в отворената дискусия по проблема!

          19.10.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                  С уважение:
          гр. Бургас                                                                                                                                                                                                                                        /студент Марио Христов, доц. д-р Йордан Георгиев,
                                                                                                                                                                                                                                                                   Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“/